PLwipes
PLwipes
PLwipes
Polnisch Email Startseite Impressum Email

Nota prawna do strony

Ogólne uwagi
PL-wipes Sp. z o.o.
z siedzibą w 34-120 Targanice ul: Nowa wieś 46
Polska
Tel: +48 690307177
Mobil: +49 151 62913227
reprezentowana przez Jacek Kalemba
wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000465545, NIP 551-26-16-824, REGON 122884830
Adres mailowy: info@plwipes.com
prowadzi i administruje serwis internetowy pod adresem www.plwipes.com , udostępniany osobom korzystającym z serwisu.

Odpowiedzialność za informacje na stronie internetowej
PL-wipes Sp. z o.o. oświadcza, że treści opublikowane na stronach naszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. PL-wipes Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z firmą drogą telefoniczną pod numerem +48 690307177 lub drogą mailow
Osoba odpowiedzialna za treść : Jacek Kalemba

Ogólna odpowiedzialność prawna
Wszelka odpowiedzialność prawna związana z funkcjonowaniem strony internetowej oraz z działalnością firmy podlega przepisom prawa polskiego.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa do naszego serwisu, w tym do jego jakichkolwiek elementów (graficznych czy układu stron) są zastrzeżone.